Comenius életművét bemutató prezentáció nyílt Pécsen

Comenius életművét bemutató prezentáció nyílt Pécsen

Johannes Amos Comenius (1592-1670) cseh-morva pedagógus, író és teológus, a „nemzetek tanítója” életművét bemutató bemutató nyílt a Pécsi Református Kollégium aulájában.

A megnyitó ünnepségen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az korábbi történelmi eseményeket is felidézve azt mondta el, hogy a tudás minél szélesebb körökhöz való eljuttatása, „a kultúrához való hozzáférés a reformáció módfelett kardinális emblémája lett”.

A politikus alapján Comenius „forradalmi pedagógiai” munkássága arra hívja fel a figyelmet, hogy miért lényeges az egész életen keresztül tartó ismeretszerzés, az egymásra épülő tananyag, a szemléltetőeszközök használata és a gondolkodásra nevelés a tanításban.

A cseh-morva pedagógus a Sárospataki Református Kollégiumban írta meg Orbis sensualium pictus (A megfigyelhető világ képekben) című művét, a szemléltető képzés úttörő kézikönyvét – idézte fel.

Egyúttal azt is nyomatékosította, hogy „az amerikai kontinensről és a távol-keletről is megfigyelhető közép-európai erőt képviselő” visegrádi országok a politikai, gazdasági együttműködésének az együttes kultúra és identitás mellett olyan szellemi gyökerei vannak, mint Comenius.

A cseh-morva pedagógus életművét a cseh huszita mozgalomból eredeztette a találkozón Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság nagykövete, ezután kiemelte: „Husz János és Johannes Amos Comenius, ezenkívül az ő munkája és tevékenysége az igazság keresését és a tiszta kereszténységet szimbolizálja a cseh történelemben”.

Elmondta továbbá, hogy Comenius nem kizárólag a régi Cseh Királyságban élt és dolgozott. Életének egy részét Magyarországon, Svédországban, a Lengyel-Litván Unióban, Erdélyben és Angliában töltötte. Életének utolsó szakaszában, 1656-tól 1670-ig Hollandiában élt, ahol patrónusai Opera didactica Omnia címmel adták ki összegyűjtött pedagógiai munkáit – ismertette.

A november 4-ig megfigyelhető prezentáció 13 illusztrált roll upon ismerteti részleteiben is Comenius életművét, kitérve a pedagógiáról, a tudásról, a műveltségről alkotott nézeteire, ezenkívül önálló életútját és a fázis történelmi hátterét megjeleníti.

A megnyitó után Juraj Chmiel különleges történelemórát tartott a kollégium diákjainak a V4-es országokról.

Comenius úttörője volt az általános, mindenkire kiterjedő népoktatás eszméjének, ő tette önálló tudományággá a nevelést. Meggyőződéssel hitte, hogy a társadalom jobbítható, ha kedvező erkölcsi elvek mentén nevelik az ifjúságot. Pedagógiai elvei – tudatosság, szemléltetés, következetesség, rendszeresség, gondolkodásra nevelés –, a tananyag koncentrikus bővítésének elve, amely alapján az iskola minden fokán mindent kell tanítani, de szakaszosan bővülő terjedelemben, oktatásszervezési elképzelései (tanítási év, tanítási óra, osztályrendszer, életkorhoz igazított iskolatípus) a korszerű nevelési rendszer alapjává váltak.

mti