Átszervezi műszaki fejlesztését a Volkswagen

Átszervezi műszaki fejlesztését a Volkswagen

Technológiai vállalattá tervezett átalakulása útján a Volkswagen átszervezi a wolfsburgi Műszaki Fejlesztés részlegét (TD). Az összesen 11 500 munkatársával a vállalatcsoport legnagyobb fejlesztőegységeként funkcionáló szervezet ezzel meghatározóvá válik a Volkswagen márka technológiai vállalattá történő átalakulásának tempójában. Ennek esetén a fejlesztés egész átszervezése áll a középpontban, az egyes szakterületeken átívelő, következetesen a szoftverekre és az ügyféligényekre, továbbá a Volkswagen jövőbeni elektromos SSP-platformjára összpontosító, a komponensek helyett mindazonáltal a rendszerekre és funkciókra orientált folyamatot alakítva ki. Ezzel csaknem negyedével rövidíthető a fejlesztési idő, növelhető a modern szoftverek bevezetésének tempója, de a gyártási folyamatok is jelentőségteljesen felgyorsíthatók. A TD ezáltal meghatározó sarokkővé lép elő a vállalatcsoport fejlesztésének átalakításában.

„Ha a gépjármű mindinkább elektromos hajtású szoftvertermékké válik, fejlesztésének is minden dimenziójában át kell alakulnia. A komponensek helyett már a rendszerek és a funkciók alapján kialakítva folyamatainkat és szervezetünket, még szorosabban hálózatba kapcsolt és hatékonyabb szervezetté tesszük a TD részlegét – azaz „Hardware First’ helyett már ‘Software First’. Ezzel 25 százalékkal rövidíthetjük a fejlesztési időt, vagyis az elkövetkezendő időszakokban az alapszoftver-architektúra elkészültétől számítva a korábbi 54 helyett már 40 hónap alatt születhetnek meg az egyes járműprojektek” – fejtette ki Thomas Ulbrich, a Volkswagen igazgatótanácsának a műszaki fejlesztés területéért felelős tagja. „A wolfsburgi Campus Sandkamp fejlesztőközpont formájában idén már a külvilág részére is láthatóvá válik az átalakulás. Ennek esetén 800 millió eurós beruházással a Föld legkorszerűbb autófejlesztő központjává formáljuk a Campus Sandkamp létesítményét, egyértelművé téve: a TD tovább gyorsítja a Volkswagen technológiai vállalattá történő átalakulását” – folytatta Thomas Ulbrich.

A rendszertervezés csaknem 25 százalékkal rövidíti a fejlesztési folyamatot

A járművek mind széleskörűbb hálózatba kapcsolása és a digitális ökoszisztémába tervezett, harmonikus integrációja, ugyanakkor a felhasználói inger (User Experience) következetes origóba állítása a fejlesztési folyamat korszerű kialakítását teszi szükségessé. A járműfejlesztés kiindulópontjául az ügyféligényekre összpontosító, új funkciók szolgálnak, a korszerű fejlesztési folyamat így az elkövetkezendő időszakokban komponensek helyett funkciókra és rendszerekre irányul ezt követően. Ez az úgynevezett rendszertervezés (Systems Engineering), amit különösen olyan összetett fejlesztési projekteknél alkalmaznak az iparban, akárcsak a repülőgépgyártás. A kilencvenes években még elsődlegesen alkatrész-orientált módon fejlesztették a gépkocsikat, a funkciók számának növekedésével és az elektronika térnyerésével viszont a kétezres évek elejétől egyre fontosabb szerephez jutott a hálózatba kapcsolás. Pillanatnyilag és a következő években már az egész vásárlói ökoszisztéma egyik rendszerének kell tekinteni a gépjárműt, amely zökkenőmentesen kommunikál a járművön kívüli minden rendszerrel. Ennek érdekében az eltérő területek mesterei már korai szakaszban tisztázzák a vonatkozó követelményeket és kölcsönös összefüggéseket, egyben gondoskodnak a rendszerek és komponensek megfelelően illeszkedő konfigurációjáról és konstrukciójáról, hogy mindezen funkciók harmonikusan kapcsolódhassanak egymáshoz. Az szorgalmas munkamódszerekre fordított fokozott figyelem mellett a Volkswagen ezáltal 25 százalékkal csökkentheti a fejlesztési időt, s a következő években a korábbi 54 helyett már 40 hónap alatt születhetnek meg az egyes járműprojektek. A termeléssel folytatott szoros partnerség révén a TD komolyan hozzájárul a folyamatoptimalizált gyártáshoz, a cél mindazonáltal a járművenkénti tíz órás gyártási idő megvalósítása.

Célzott képzéssel erősített jövőbeni szaktudás

A TD hálózatba kapcsolt, rendszer- és funkcióorientált fejlesztési folyamatokra tervezett átszervezésével a Volkswagen célzottan kíván munkatársai képzésébe invesztálni, mindent összevetve készítve fel őket a digitális korszakra. Több száz dolgozó máris sikerrel képezte tovább magát új szakmai területeken a TD keretein belül, akiket több ezren követnek ezután az jövőbeni évek esetén. Ennek megfelelően 2030-ra már nagyjából négyezren szerezhetnek képesítést alapvetően új munkaköri profilokra (Re-Skilling), ameddig újabb hat-nyolcezren átfogó képzésben részesülhetnek (Up-Skilling). Az képzési ajánlatok kínálata a készségek célzott bővítését szolgáló, rövidebb tanulási egységektől egészen a nagymértékű átképzésekig terjedhet. Pillanatnyilag a leghosszabb képzési programok időtartama akár a 180 napot is elérheti, olyan új tevékenységi területeket nyitva meg a munkatársak előtt, akárcsak a fémipari szakmunkásból járműtechnikai üzembe helyezett szakemberré képzés. A Volkswagen ezzel vonzó munkahelyek megvalósításának feltételeit hozza létre, hosszú távon biztosítva a foglalkoztatást wolfsburgi termelési helyszínén.

Campus Sandkamp – a fejlesztés jövője

A Volkswagen 800 millió eurót invesztál Campus Sandkamp létesítményébe az későbbi öt év alatt. A korszerű, új fejlesztőközpont mércéül szolgálhat ezután a járműfejlesztésben, a projektház és az integrációs center több mint 4000 munkahelyével mindazonáltal meghatározó projektként szolgálhat a Volkswagennél a munka jövője tekintetében. A projektház egy fedél alatt fogja össze a formatervezés, a koncepciófejlesztés, a felhasználói impulzus, a termékstratégia, a modellsorozatok és a műszaki projektmenedzsment szakterületeit, mindemellett a beszerzés, a pénzügy, a gyártástervezés, a minőségbiztosítás és az forgalmazás projektmunkatársait. Az integrációs center rövid és hatékony koordinációs és döntési folyamatokat nyújt az egyes karok közt. Továbbfejlesztett teszt- és szimulációs infrastruktúrájával, továbbá nyílt kialakítású együttműködési területeivel ideális környezetet ígér az aktív rendszertervezéshez (Systems Engineering). Modern és tevékeny fejlesztési módszereivel és korszerű munkakörnyezetével a TD úttörő szerepet vállal a Volkswagen átfogó átalakításában.

A jövő elektromos platformja (SSP) és következetesen szoftverközpontú megközelítés alkotja a jövő mobilitásának alapjait

Gyorsabb fejlesztési folyamatokkal, következetesen az ügyféligényekre összpontosítva és munkaereje célzott képzésével készül a Műszaki Fejlesztés részlege a jövő mobilitására – ezenfelül hozza létre a feltételeket a Trinity formájában egy színvonalas, tisztán elektromos és maradéktalanul hálózatba kapcsolt jármű kifejlesztéséhez, amely zökkenőmentesen integrálható a digitális ökoszisztémába. Ennek érdekében a Volkswagen mesterei az SSP (Scalable Systems Platform) révén már a vállalatcsoport jövőbeli platformján dolgoznak, amely az elektromos időszak erőteljes és jól skálázható platformjaként szolgálhat. A Volkswagennél 2026-ban, a Trinity projekt alatt alkalmazzák első ízben, hosszabb távon ugyanakkor az MEB és a PPE elektromos platformokat is egyesítheti. Ezzel az SSP szolgálhat ezt követően minden márka és modell, azaz a vállalatcsoport több mint 40 millió járművének műszaki alapjául, ezzel a lehetőséggel a Volkswagen megszilárdíthatja „platform-bajnoki” pozícióját. Amint az MEB már most is, úgy az SSP is nyitott lesz a külső szolgáltatók részére, míg a jármű egész hálózatba kapcsolását is kínálja ökoszisztémájával, úgyszintén megteremtve az egész mértékben automatizált vezetés (4. szint) és a modern, használatalapú vállalkozásbeli modellek feltételeit. A Digitális életciklus-menedzsment (Digital Lifecycle Management; DLCM) hozzájárulásával a Volkswagen modelljei a következő években kiszállításukat követően is naprakészek maradhatnak, az ügyfelek ugyanakkor mindenkor frissen aktualizált gépkocsival közlekedhetnek. Volumengyártóként a Volkswagen sokak részére megfizethetővé teszi e fejlődést, az olyan modern műszaki megoldások mindazonáltal, mint a Távoli szoftverfrissítés (Over-the-Air Updates; OTA) és az Elvárásoknak megfelelően aktiválható funkciók (Functions on Demand; FoD), már ma is megfelelnek ezen elvárásoknak.

ACCELERATE stratégiájával a Volkswagen márka már idejekorán és következetesen készül az autóipar mélyreható változásaira. 2026-ig a márka csaknem 18 milliárd eurót invesztál az elektromos mobilitás, a hajtásrendszerek hibriddé alakítása, azonfelül a digitalizálás jövő szempontjából meghatározó szakterületeibe. Átfogó elektromos offenzívája keretében a Volkswagen 70 százalék fölé tervezi emelni európai eladásaiban a tisztán elektromos modellek részarányát, miközben az Amerikai Egyesült Államokban és Kínában 50 százalék feletti elektromos arányt kíván elérni ugyanezen időszak alatt. Ennek érdekében a Volkswagen minden évben legalább egy új BEV-modellel jelenik meg a piacon, a cél mindazonáltal a modellpaletta egész elektromossá alakítása. Legkésőbb 2050-re a Volkswagen mérleg alapján klímasemlegessé kíván válni, ezenfelül a jövő újabb kimagasló témaköreiben is gyorsít: ugyancsak alapvető jelentőségű szakterületévé lép elő a szoftverek járműves integrációja és a digitális ügyfélélmény. Adatalapú vállalkozásbeli modelljeivel a Volkswagen új vásárlói célcsoportokat kíván megszólítani, továbbá újabb bevételi forrásokat igényelne megnyitni, azonkívül 2030-ra sokak részére elérhetővé teszi az automatizált vezetést – tovább erősítve a hosszú távon fenntartható mobilitás legvonzóbb márkájaként kialakított imázsát.